Competentiemodel

Op deze pagina’s vindt u het competentiemodel en de uitgeschreven competenties. Misschien oogt het geheel wat complex omdat het zoveel omvat… We vinden het immers essentieel om de elementen uit de visie als een wezenlijk onderdeel op te nemen. De competenties die we formuleren voor leerkrachten zijn hier onlosmakelijk mee verbonden. In deze zin staan de competenties niet op zichzelf en vormen ze dus ook geen lijstje dat men zonder meer kan ‘aan- of afkruisen’.

Het gaat immers om competenties van leerkrachten…

in de interactie tussen professionaliteit en schooleigen opvoedingsproject 

…  gekleurd door de pedagogische kracht van de katholieke geloofstraditie 

We voelden de noodzaak om in de breedte én in de diepte te werken. Zo kwamen we  tot het volgende model: 

 

Hieronder kan je kiezen welke dimensie je verder wil verkennen:

 

Competenties in de interactie

tussen professionaliteit en schooleigen opvoedingsproject … 

(bovenaanzicht)

   Gekleurd door de pedagogische kracht

   van de katholieke geloofstraditie …

   (doorsnede)

 

Je vindt hier de competenties voor leerkrachten in een school met katholieke geïnspireerd opvoedingsproject. Deze competenties worden gedacht op het raakvlak van professionaliteit en opvoedingsproject.

 

 

 

 

  

 

 

Je vindt hier een beperkt overzicht van enkele  ‘katholieke’ inspiratiebronnen en hun pedagogische kracht. Zij vormen het fundament van de competenties voor leerkrachten en geven er hun eigen kleur en diepte aan.