WELKOM

Welkom op de site van het onderzoekproject :

 ‘Competenties van leerkrachten
in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject’

Deze site werd gerealiseerd in het kader van een driejarig PWO-project binnen de lerarenopleidingen van de hogeschool KAHO Sint Lieven, campus Waas. PWO is Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek in de professionele bacheloropleidingen. Het gaat om onderzoek van toegepaste of praktische aard en wordt gefinancierd door de Vlaamse Overheid.

De bedoeling van deze site is om dubbel: enerzijds willen we de resultaten van het onderzoeksproject voorstellen, anderzijds willen we graag het reflectieproces dat momenteel in het Vlaamse onderwijslandschap bezig is rond de thematiek van identiteit, voeden en stimuleren.

Op deze site vindt u

  • een situering van het project en een korte beschrijving van het onderzoeksproces
  • de achtergrondvisie op ‘katholieke identiteit van scholen’ die het project draagt
  • het competentiemodel dat bestaat twee grote delen:
    - Een overzicht van de competenties van leerkrachten in een katholieke school
    - Een referentiekader dat een verbinding maakt tussen de katholieke geloofstraditie en de geformuleerde competenties: ter verantwoording en ter inspiratie
  • enkele werkinstrumenten om deze thema’s bespreekbaar te maken in de school/lerarenopleiding

We hopen dat deze site u mag inspireren in uw denken over het katholiek onderwijs !

Aarzel niet om ons te contacteren met vragen, suggesties …

Het kernteam van dit project,

Heidi, Hein, Karen, Marc, Marijke en Tineke.